Jesli chodzi o niepokój dzieci, to rola nauczyciela w klasie jest trudna z róznych przyczyn, z których nie najmniejsza sa jego wlasne problemy spowodowane zyciem w epoce niepokoju

Jeśli chodzi o niepokój dzieci, to rola nauczyciela w klasie jest trudna z różnych przyczyn, z których nie najmniejszą są jego własne problemy spowodowane życiem w epoce niepokoju. Oto jedna z przyczyn, dlaczego nauczanie wymaga tak dużej wrażliwości na potrzeby i problemy dziecka. Dobrym nauczycielem jest ten, kto umie wyczuć stopień nasilenia niepokoju w swojej klasie i podjąć kroki, żeby go zmniejszyć, dopuścić go we właściwej mierze, pokierować nim pozytywnie lub nawet nieco go wzniecić zależnie od potrzeby danej chwili. STRESZCZENIE Uczenie się jest podstawą naszych prób przystosowania się do środowiska, zaspokajania naszych podstawowych potrzeb i przezwyciężania niepokoju. Dzieci muszą się uczyć, ponieważ mają potrzeby, które muszą być zaspokojone. Niektóre przedmioty, których dzieci uczą się w szkole, odpowiadają ich potrzebom, lecz o wielu nie można tego powiedzieć. Materiał uczenia się, nie związany z potrzebami dzieci, wchod zi w skład programu nauczania po części, dlatego, że społeczeństwo uważa ten materiał za ważny, po części zaś, ponieważ kształcenie musi w mniejszym lub większym stopniu mieć charakter masowy. Treścią uczenia się są umiejętności, wiadomości, pojęcia i postawy. Nauczyciel tradycyjny jest przede wszystkim zainteresowany nauczaniem umiejętności i wiadomości, do tego zazwyczaj w izolacji. [patrz też: osocze bogatopłytkowe w ortopedii, autyzm, ortopeda warszawa ]

Równiez inne badania wskazuja na to, ze próby wywolywania niepokoju powoduja mniej istotnych zmian w pozadanym kierunku w zachowaniu sie uczniów niz bardziej umiarkowane metody

Również inne badania wskazują na to, że próby wywoływania niepokoju powodują mniej istotnych zmian w pożądanym kierunku w zachowaniu się uczniów niż bardziej umiarkowane metody. Niełatwo określić, jakie znaczenie mają te wszystkie badania dla nauczycieli, częściowo dlatego, że dotykają one zaledwie powierzchni ludzkiego zachowania się. Okazuje się, że jeśli dzieci mają się uczyć, pewien minimalny niepokój jest pożądany, jednak nauczyciel, który uważa za konieczne stale jego wywoływanie w klasie, może stworzyć więcej trudności niż ich rozwiązać. Mimo że minimalny niepokój wydaje się być pożądany jako bodziec pobudzający do uczenia się, największa ilość trudności w nauczaniu wypływa raczej z jego nadmiaru niż z jego braku. W nowoczesnym życiu spotykamy bardzo wiele czynników powiększających i wzmagających niepokój: kładzenie nacisku na współzawodnictwo, przywiązywanie wagi do pozycji społecznej jednostki, rozbicie rodzin i powszechna niezdolność u tak wielu ludzi do życia według własnych ideałów. Rodzice i nauczyciele, którzy w wyniku tych nacisków codziennego życia przeżywają silne uczucie obawy, przekazują je dzieciom. Niektóre dzieci są psychicznie dostatecznie silne, aby stawić opór skutkom atmosfery naładowanej niepokojem, inne jednak – nie. [przypisy: diagnoza autyzmu, stabilizator stawu skokowego, osocze bogatopłytkowe w ortopedii ]