Opisany powyzej niepokój doprowadza nas do takich form zachowania sie, które nie leza w naszym, najlepiej pojetym interesie

Opisany powyżej niepokój doprowadza nas do takich form zachowania się, które nie leżą w naszym, najlepiej pojętym interesie. Na przykład, uczeń, który zdając egzamin przeżywa wzmożony niepokój, prawdopodobnie źle zinterpretuje lub źle przeczyta pytania testu, zapomną ważnych faktów i tak: wykona test, że nie odzwierciedli on prawdziwego poziomu swoich umiejętności i uzdolnień. Zbyt silny niepokój wpływa na „zwężenie naszego pola spostrzeżeniowego”, jakby to ujęli Snygg i Combs, co powoduje, że jesteśmy skłonni nie uwzględniać ważnych szczegółów naszego środowiska. Pomijanie ważnych szczegółów będzie oczywiście przeszkadzało nam w rozwiązaniu problemów i wyciąganiu realnych i pełno znacznych konkluzji z naszych doświadczeń. Innymi słowy, nadmiar niepokoju będzie nam przeszkadzał w uczeniu się. Badania, które przeprowadził Emst Gunter Beier, zdają się potwierdzać to przekonanie. Beier stwierdził, że „jednostki, które znajd ują się w sytuacji groźnej i przeżywają silny niepokój, wykazują utratę zdolności „abstrakcyjnych” czyli – ujmując bardziej specyficznie – tracą giętkość funkcji intelektualnych” . Inne badania z tej dziedziny ujawniają ciekawe i zastanawiające stosunki, jakie zachodzą pomiędzy niepokojem a uczeniem się. [więcej w: orteza stawu skokowego, Autyzm kielce, Zabawy dla dzieci z autyzmem ]

Wyniki wykazaly, ze zwiekszeniu niepokoju towarzyszylo polepszenie sie wyników w rozwiazywaniu testu

Wyniki wykazały, że zwiększeniu niepokoju towarzyszyło polepszenie się wyników w rozwiązywaniu testu. Niepokój, który sprawia, że, uczniowie stają się bardziej recepcyjni przy uczeniu się, jest „niepokojem normalnym”, który pomaga, zachęca do nabycia umiejętności społecznych i łagodzi stosunki międzyludzkie. Dzieci, które nie przeżywają takiego niepokoju, nie dbają o prawa i uczucia innych, ignorują wszelkie dalsze konsekwencje swego zachowania się. Wykazują tendencję do interesowania się wyłącznie sobą, do szukania głównie natychmiastowego zadowolenia. „Chcą tego, czego chcą, kiedy tego chcą”. Jednakże dzieci, które wykazują egoistyczne i krótkowzroczne zachowanie się, niekoniecznie pozbawione są obaw. Bardziej niż prawdopodobne są one, ofiarami aż nazbyt silnych niepokojów – „niepokojów neurotycznych”. Dzieci cierpiące na nadmiar niepokoju mają trudności w nauce, w uczeniu się zadań ważnych lub koniecznych z punktu widzenia adek watnego zaspokajania podstawowych potrzeb i rozwoju emocjonalnej, społecznej i intelektualnej dojrzałości. [więcej w: endokrynolog Wrocław, dzieci z autyzmem terapia, kołnierze ortopedyczne ]