Dominująca-ujemna mutacja GFI1B w zespole szarej płytki AD 3

Panele od F do I wykazują nieprawidłowości w próbce z biopsji szpiku uzyskanej od dotkniętego członka rodziny III.2. Barwienie Laguesse w panelu F ujawnia zwłóknienie szpiku kostnego w stadium I, składające się z ogniskowej sieci drobnych włókien retikuliny o ciemnym zabarwieniu, które rozciągają się od zatok. Barwienie hematoksyliną i eozyną w panelu G pokazuje megakariocyty, które są zarówno większe, jak i mniejsze niż normalnie, o kształtach odbiegających od normalnej okrągłej formy (strzałki). Niektóre jądra są nieregularne i hiperchromatyczne. Kwasica-barwienie Schiffa w panelu H pokazuje wychwyt neutrofilów (strzałek) przez megakariocyty (emperipolaris). Barwienie .3 integryna-CD61 w Panelu I pokazuje rozciągnięte megakariocyty nienormalnie usytuowane w tandemie wzdłuż zatok (strzałki). Analiza morfologiczna wymazów krwi od sześciu chorych członków rodziny, u których oceniano, wykazała podobny do ducha, szary wygląd powiększonych płytek krwi, w przeciwieństwie do normalnych płytek obserwowanych u dwóch członków rodziny, których nie dotknięto (ryc. 1A i 1B). Analiza mikroskopu elektronowego potwierdziła wyraźne zmniejszenie liczby granulek alfa (fig. 1C, 1D i 1E).
Dotknięci członkowie rodziny mieli skłonności do krwawień o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego (Tabela Oprócz zmniejszenia liczby płytek krwi, obserwowano zmniejszenie liczby płytek krwi 4 i stężenia .-tromboglobuliny w płytkach krwi pobranych od członków rodziny dotkniętej chorobą (Tabela
Wyniki histopatologiczne
Rycina 2. Rycina 2. Mutacja nonsensownego GFI1B w zespole szarej płytki krwi, hamująca funkcję nieumiejętnego GFI1B.Panel A pokazuje rodowód rodziny z zespołem szarej płytki. Kwadraty oznaczają męskich członków rodziny, okręgi członków rodziny płci żeńskiej, stałe symbole dotknięte członkami rodziny, otwarte symbole nienaruszone członków rodziny i ukośniki zmarłych członków rodziny. Status mutacji jest wskazany poniżej numeru każdego członka rodziny, przy czym – / – wskazuje na brak i +/- obecność mutacji GFI1B c.859C . T, p.Gln287 *. Panel B (na górze) pokazuje, że ludzki GFI1B (hGFI1B) zawiera N-końcową domenę ślimaka / Gfi-1 (SNAG), przez którą rekrutowane są modyfikatory epigenetyczne. Na C-końcu GFI1B zawiera sześć palców cynkowych, z których trzy do pięciu są niezbędne do wiązania DNA. Mutacja nonsensowna GFI1B (c.859C . T, p.Gln287 *) znajduje się w palcu cynkowym 5 (strzałka). Otrzymane skrócone białko, GFI1BTr, nie zawiera czterech aminokwasów oddziałujących z DNA w palcu cynkowym 5 (dół, strzałki). Palec cynkowy GFI1B 5 jest identyczny z palcem cynkowym 5 ludzkiego, szczurzego i mysiego GFI1 (h / r / mGFI1). Panel C pokazuje, że ekspresja GFI1 i GFI1B w komórkach HEK293T powoduje 60 do 75% represji konstruktu reporterowego; GFI1BTr nie represjonuje reportera
[przypisy: świadome śnienie forum, mega med bełchatów, endoproteza stawu biodrowego cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza stawu biodrowego cennik mega med bełchatów świadome śnienie forum