Dominująca-ujemna mutacja GFI1B w zespole szarej płytki AD 7

Konsekwentnie, rozmaz szpiku kostnego uzyskany od tego samego pacjenta (Pacjent III.2) i jej matki (Pacjent II.2) wykazywał dysplastyczne megakariocyty, które były blade, w wyniku zmniejszenia granulek alfa (Figura 3E). Aby ustalić, czy te nieprawidłowości są nieodłączne dla komórki, stymulowaliśmy komórki CD34 + uzyskane od dotkniętych członków rodziny II.2 i III.2 w celu różnicowania się wzdłuż linii megakariocytarnej w hodowli. Komórki megakariocytowe miały cechy dysplastyczne, takie jak obserwowane w aspiratach szpiku kostnego (Figura 3E). Dodatkowo, zmienioną ekspresję CD34 i glikoproteiny 1b.-CD42B obserwowano w komórkach megakariocytarnych, które były dodatnie pod względem integryny .II.-CD41 (Fig. S10 w Dodatku Aneks). Dyskusja
Zespół szarej płytki krwi jest dziedzicznym zaburzeniem krwawienia charakteryzującym się występowaniem płytek krwi pozbawionych granulek alfa 5-10. Ostatnio wykazano, że mutacje w NBEAL2 powodują autosomalną recesywną postać szarego zespołu płytek krwi [12-14]. Stwierdziliśmy, że mutacja w GFI1B był przyczynowo związany z autosomalnym dominującym zespołem szarej płytki.
Poza dużymi szarymi płytkami, które są prawie pozbawione granulek alfa, obserwowano inne dotknięte zespołem szarej płytki krwi, takie jak trombocytopenia, emperipoleis, łagodne zwłóknienie szpiku i niska ekspresja czynnika 4 płytek krwi. Jednakże odkryliśmy również nowe cechy zespołu szarej płytki, takie jak megakariocyty i płytki krwi, które były silnie pozytywne dla komórek macierzystych i markera komórek progenitorowych CD34 i miały zmniejszoną ekspresję glikoproteiny 1b.-CD42B. Ograniczona ekspresja płytek krwi glikoproteiny 1b.-CD42B może przyczyniać się do patogenezy szarego zespołu płytek krwi, ponieważ glikoproteina 1b.-CD42B odgrywa ważną rolę w początkowej adhezji płytek krwi do naczyniowo-podśródbłonka po urazie. Niska ekspresja glikoproteiny 1b.-CD42B w płytkach może być związana z dużymi płytkami krwi obserwowanymi u chorych, ponieważ duże płytki krwi są obecne w zespole Bernarda-Souliera, zaburzeniu krzepnięcia powodowanym przez mutacje GP1BA / CD42B. Ponadto, i prawdopodobnie w następstwie nieprawidłowej ekspresji markera, zaobserwowaliśmy, że megakariocyty były nieprawidłowo rozmieszczone w szpiku kostnym, i były one często wyrównane w klastrach wzdłuż zatok w sposób rozciągnięty. Te cechy, w połączeniu z obecnością nieprawidłowości morfologicznych i jądrowych w megakariocytach, wskazują, że GFI1BTr wpływa na końcowe dojrzewanie megakariocytów.
Wyciszanie GFI1B i badania ablacji Gfi1b wykazały, że białko to ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju kilku linii komórek krwi.15,17-20 U badanych członków rodziny, których badaliśmy, obecność GFI1BTr była związana z poważnymi nieprawidłowościami tylko w linia megakariocytów
[przypisy: próba tymolowa, skoki rozwojowe w drugim roku życia, wazelina kosmetyczna zastosowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: próba tymolowa skoki rozwojowe w drugim roku życia wazelina kosmetyczna zastosowanie