Dominująca-ujemna mutacja GFI1B w zespole szarej płytki

Zespół szarej płytki krwi jest dziedzicznym, zwykle autosomalnym recesywnym zaburzeniem krwawienia spowodowanym niedoborem alfa-granulek w płytkach krwi. Wykryliśmy mutację nonsensowną w genie kodującym czynnik transkrypcyjny GFI1B (niezależny od czynnika wzrostu 1B), który powoduje autosomalny dominujący szary zespół płytek. Zarówno szare płytki, jak i megakariocyty wykazywały nieprawidłową ekspresję markera. Ponadto, megakariocyty miały cechy dysplastyczne i były nieprawidłowo rozmieszczone w szpiku kostnym. Zmutowane białko GFI1B hamowało niemutyczną aktywność transkrypcyjną GFI1B w sposób dominujący-ujemny. Nasze badania pokazują, że GFI1B, oprócz tego, że jest przyczynowo związany z zespołem szarej płytki, jest kluczem do rozwoju megakariocytów i płytek krwi.
Wprowadzenie
Płytki krwi powstają w wyniku fragmentacji megakariocytów znajdujących się w szpiku kostnym.1,2 Płytkowe granulki alfa, które są zdecydowanie najliczniejszymi organellami płytkowymi, przechowują białka, które stymulują adhezję płytek krwi, hemostazę i gojenie się ran.3,4 Szara płytka Zespół jest dziedzicznym zaburzeniem krwawienia charakteryzującym się wadliwym wytwarzaniem granulek alfa.5,6 Pacjenci z tym zespołem mają zmniejszoną liczbę większych niż normalne płytek krwi, a na mikroskopie świetlnym te płytki mają typowy szary wygląd, spowodowany brakiem granulatu alfa. . W celu ostatecznej diagnozy brak granulocytów alfa musi zostać potwierdzony za pomocą mikroskopu elektronowego. 7 Klinicznie pacjenci z zespołem płytek szarych mają skłonności do krwawień o zmiennej nasileniu.8 Dodatkowe cechy związane z tym zespołem to zwłóknienie szpiku kostnego i wychwytywanie neutrofile w megakariocytach w procesie znanym jako emperipoleis (obecność nienaruszonej komórki w cytoplazmie innej nienaruszonej komórki) .6,8
Zaproponowano, że niedobór alfa-granulek w zespole szarej płytki krwi można przypisać niepowodzeniu megakariocytów w wydajnym kierowaniu białek endogennych do granulek alfa, utrudniając w ten sposób dojrzewanie tych granulek.9,10 Chociaż zespół szarej płytki jest najbardziej często autosomalna recesywna choroba, rodziny z autosomalnym dominującym wzorcem dziedziczenia również zostały opisane. 6 .11 Ostatnio, w autosomalnej recesywnej postaci szarego zespołu płytek krwi zidentyfikowano mutacje bodźca bikalinowego NBEAL2.12-14 NBEAL2 lokalizuje się w gęstej postaci Układ rurkowy w płytkach krwi 12, ale to, w jaki sposób mutacje NBEAL2 przyczyniają się do wadliwego tworzenia się alfa-granulki, pozostaje nieznane. Żadne geny nie są zamieszane w autosomalny dominujący zespół szarej płytki. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące identyfikacji mutacji nonsensownych w genie czynnika transkrypcyjnego, niezależny od czynnika wzrostu 1B (GFI1B), w rodzinie z autosomalnym dominującym zespołem szarej płytki
[przypisy: świadome śnienie forum, morfologia krwi cena, endoproteza stawu biodrowego cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza stawu biodrowego cennik morfologia krwi cena świadome śnienie forum