Mutacje PLS3 w osteoporozie związanej z chromosomem X ze złamaniami AD 3

Wpływ niedoboru PLS3 na cytoszkielet F-aktyny badano w fibroblastach skórnych za pomocą mikroskopii immunofluorescencyjnej. Postawiliśmy hipotezę, że PLS3 może być zaangażowany w mechanosensing osteocytes. Mechaniczne obciążenie w postaci płynnego naprężenia ścinającego zwiększa wytwarzanie tlenku azotu w komórkach kostnych, 13 więzadłach przyzębia i fibroblastach dziąsła.14. W przypadku braku tkanki kostnej od pacjentów, badaliśmy odpowiedź na naprężenie ścinające w płynie fibroblastów skórnych od sześciu pacjentów z mutacjami PLS3, w porównaniu z trzema pacjentami z molekularnie potwierdzoną osteogenezą, niedoskonałością typu I i ośmioma grupami kontrolnymi. Aby scharakteryzować wpływ utraty PLS3 na morfologię kości, przeprowadziliśmy knockdown z homologiem danio pręgi (NCBiN Reference Reque), NM_001002326.1). Ponieważ chrząstkowate łuki gardłowe są pierwszymi utworzonymi elementami twarzoczaszki szkieletowej, do monitorowania rozwoju szkieletu stosowaliśmy linię transgeniczną coli1: eGFP (wzmocnione białko o zielonej fluorescencji pod kontrolą promotora col1.-promotor). 15 Szczegóły tych badań znajdują się w Dodatku Dodatek.
Wyniki
Badania genetyczne
Identyfikacja wariantów chorobotwórczych w PLS3
Odkryliśmy pojedynczą szkodliwą hemizygotyczną zmianę ramki, c.235delT; p. (Tyr79Ilefs * 6), w eksonie 3 PLS3 (NCBI Reference Sequence, NM_005032.5; Mendelian Inheritance in Man number, 300131, lokalizacja na mapie chromosomu, Xq23) w Pacjenci 1.III-2, 1.IV-3 i 1.IV-7 (ryc. S3A do S3F w dodatkowym dodatku). Sekwencjonowanie Sangera potwierdziło obecność tego wariantu u sześciu chorych mężczyzn dotkniętych chorobą i jej brak u jednego nieobjętego chorobą mężczyzny (ryc. 1).
Sekwencjonowanie sangowe wszystkich egzonów PLS3 u 95 chorych mężczyzn bez mutacji COL1A1 lub COL1A2 dało cztery patogenne warianty w rodzinach od 2 do 5 (Ryc. 1). W Family 2, mutacje nonsens, c.1471C . T; p. (Gln491 *), w eksonie 13 zidentyfikowano u Pacjentów 2.III-3 i 2.III-7. W rodzinach 3, 4 i 5 zidentyfikowano trzy patogenne warianty: wariant miejsca splicingowego, c.748 + 1G . A, w eksonie 7 (w Pacjencie 3.II-1); insercja, c.759_760insAAT; p. (Ala253_Leu254insAsn), w eksonie 8 (w domenie wiążącej aktynę 1, konserwowana od człowieka w dół do tetraodonu) (w Patencie 4.II-1); i wariant zmiany ramki, c.1647delC; p. (Ser550Alafs * 9), w eksonie 15 (w Pacjencie 5.II-3). Zgodnie z naszą wiedzą żaden z tych wariantów nie jest opisany w aktualnych bazach danych wariantów sekwencji ludzkich: dane z projektu 1000 genomów, bazy danych polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dbSNP, build 137) lub dane z projektu GO Exome Sequencing (ESP) National Heart, Lung and Blood Institute (http://evs.gs.washington.edu/EVS).
Ponadto, c.321T . A wariant w eksonie 4b (ryc
[hasła pokrewne: błonnik witalny allegro, badania prenatalne za darmo, wazelina kosmetyczna zastosowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za darmo błonnik witalny allegro wazelina kosmetyczna zastosowanie