Okazuje sie, ze silny niepokój pomaga podczas uczenia sie materialu prostego, lecz przeszkadza w uczeniu sie materialu zlozonego

Okazuje się, że silny niepokój pomaga podczas uczenia się materiału prostego, lecz przeszkadza w uczeniu się materiału złożonego. Przynajmniej takie są wnioski z badań przeprowadzonych przez E. K. Montaguea nad uczeniem się sylab bez sensu. Badania Dawida P. Ausubela i innych wykazały, że osoby w stanie niepokoju były mniej zdolne do improwizowania i na skutek tego uzyskiwały gorsze wyniki w uczeniu się zadań nowych i złożonych. George- Mandler i Seymour B. Sarason porównywali zdolności uczenia się zadań manipulacyjnych u osób przeżywających silny i słaby niepokój. Silny niepokój najpierw wyraźnie przeszkadzał w wykonaniu zadania. Jednakże w miarę trwania eksperymentu działanie niepokoju zdawało się pomagać grupie, która go przeżywała w uzyskaniu lepszej punktacji. Informowanie o pomyślnym lub niepomyślnym wyniku wpływało na poprawianie się punktacji w grupie pracującej pod wpływem małego niepokoju a obniżało punktację w grupie pozo stających pod wpływem silnego niepokoju. U poszczególnych jednostek z grupy pracującej pod wpływem silnego niepokoju występowało duże zróżnicowanie w uzyskanych punktacjach, co wskazuje, że nie jest on czynnikiem stałym w uczeniu się, lecz oddziaływuje na poszczególne jednostki w sposób różny. [przypisy: próba tymolowa, skoki rozwojowe w drugim roku życia, wazelina kosmetyczna zastosowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: próba tymolowa skoki rozwojowe w drugim roku życia wazelina kosmetyczna zastosowanie