Opisany powyzej niepokój doprowadza nas do takich form zachowania sie, które nie leza w naszym, najlepiej pojetym interesie

Opisany powyżej niepokój doprowadza nas do takich form zachowania się, które nie leżą w naszym, najlepiej pojętym interesie. Na przykład, uczeń, który zdając egzamin przeżywa wzmożony niepokój, prawdopodobnie źle zinterpretuje lub źle przeczyta pytania testu, zapomną ważnych faktów i tak: wykona test, że nie odzwierciedli on prawdziwego poziomu swoich umiejętności i uzdolnień. Zbyt silny niepokój wpływa na zwężenie naszego pola spostrzeżeniowego, jakby to ujęli Snygg i Combs, co powoduje, że jesteśmy skłonni nie uwzględniać ważnych szczegółów naszego środowiska. Pomijanie ważnych szczegółów będzie oczywiście przeszkadzało nam w rozwiązaniu problemów i wyciąganiu realnych i pełno znacznych konkluzji z naszych doświadczeń. Innymi słowy, nadmiar niepokoju będzie nam przeszkadzał w uczeniu się. Badania, które przeprowadził Emst Gunter Beier, zdają się potwierdzać to przekonanie. Beier stwierdził, że jednostki, które znajd ują się w sytuacji groźnej i przeżywają silny niepokój, wykazują utratę zdolności abstrakcyjnych czyli – ujmując bardziej specyficznie – tracą giętkość funkcji intelektualnych . Inne badania z tej dziedziny ujawniają ciekawe i zastanawiające stosunki, jakie zachodzą pomiędzy niepokojem a uczeniem się. [więcej w: świadome śnienie forum, próba tymolowa, klasyfikacja chorób człowieka ]

Powiązane tematy z artykułem: klasyfikacja chorób człowieka próba tymolowa świadome śnienie forum