Podmiotowe i przedmiotowe zaburzenia

Podmiotowe i przedmiotowe zaburzenia, jakie spotykamy w schorzeniach błędnika, nazywamy objawami samoistnymi w odróżnieniu od objawów odczynowych, które wywołujemy działając na ucho wewnętrzne bodźcem cieplnym, obrotowym lub galwanicznym. Rozpatrując objawy uszkodzenia błędnika zwykliśmy mówić o objawach podrażnienia i porażenia, chociaż ścisłe rozgraniczenie między tymi grupami nie jest zawsze możliwe. Tak np. szum możemy traktować jako objaw podrażnienia, chociaż postępująca utrata słuchu lub głuchota świadczy raczej o porażennym charakterze schorzenia. Oczopląs może w pierwszym okresie schorzenia błędnika uderzać na stronę chorą. W okresie tym słuch jest często jeszcze utrzymany, a bodziec cieplny zastosowany na chore ucho wywrze widoczny wpływ na oczopląs samoistny (odpowiednim bodźcem cieplnym można wtedy oczopląs samoistny albo zahamować, albo nawet odwrócić, albo też wyraźnie go wzmocnić). W późniejszym nieco okresie schorzenia oczopląs samoistny odwraca się i uderza w stronę ucha zdrowego. [przypisy: świadome śnienie forum, jak zmielić siemie lniane, badania prenatalne za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za darmo jak zmielić siemie lniane świadome śnienie forum