Poniewaz reakcja na przyjemne i nieprzyjemne konsekwencje – nagrode i kare – jest wlasnie taka a nie inna, jest rzecza nieunikniona, ze wytwarza ona pewien niepokój

Ponieważ reakcja na przyjemne i nieprzyjemne konsekwencje – nagrodę i karę – jest właśnie taka a nie inna, jest rzeczą nieuniknioną, że wytwarza ona pewien niepokój. Gdy jednostka raz zacznie interesować się tym, jak inni wartościują jej zachowanie się, otwiera się dla niej nowe i rozległe pole działania motywu niepokoju. Pragnienie uzyskania pochwały społecznej staje się najbardziej przenikającym z ludzkich motywów. To źródło motywacji może zdobyć pierwszeństwo przed motywami biologicznymi lub pierwotnymi. Niepokój wymaga pewnego stopnia rozwoju umysłowego osiągniętego przez doświadczenie, pewnego wglądu. Niepokój z przyczyn społecznych wymaga doświadczenia i troski o wartościowanie czyjegoś postępowania przez inne osoby. W uzupełnieniu powyższych stwierdzeń wspominamy o Elizabeth W. Amen i Nancy Renison, które badały stosunki pomiędzy formami zabawy a niepokojem występującym u małych dzieci. Stwierdzają one wzrost niepokoju wraz z r ozwojem bardziej dojrzałych form zabawy Sarah G. Allison i Philip Ash badali eksperymentalnie wpływ niepokoju na uczenie się przy pomocy filmów. Wprowadzili oni do warunków uczenia się element niepokoju mówią-c uczniom, że film i test wykażą, czy są dobrymi, czy słabymi uczniami i że jeżeli nie nauczą się materiału, będzie to dowodem, że nie zasłużyli na uczęszczanie do szkoły wyższej. Poza tym powiedziano im, że wyniki każdego będą odczytane głośno w klasie. [przypisy: naklejki na paznokcie allegro, badania po 50 dla mężczyzn, klasyfikacja chorób człowieka ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po 50 dla mężczyzn klasyfikacja chorób człowieka naklejki na paznokcie allegro