POZIOM ASPIRACJI

POZIOM ASPIRACJI. Na jednej z poprzednich stronic wspomnieliśmy o znaczeniu postaw w związku z gotowością do uczenia się. Niektóre z ważniejszych postaw ześrodkowują się dookoła oczekiwanego powodzenia lub niepowodzenia w podejmowanej nauce. Na ogół uczniowie, którzy przeżyli dość dużą ilość powodzeń – to znaczy, którzy uważają siebie za takich, którym się nieźle powodzi – będą podchodzili do nowych zadań z zaufaniem, podczas gdy ci, którzy mieli częste lub stałe niepowodzenia, będą reagowali na nowe zadania w sposób różnorodny, Paulirie S. Sears badała dzieci w klasach od czwartej do szóstej porównując aspiracje dzieci, które miały dobre postępy, z tymi, które miały słabe. Dała im serię łatwych zadań związanych z pracą w szkole. Po każdej serii zadań mówiła każdemu dziecku, jaki osiągnęło wynik, po czym pytała, jakiego wyniku oczekuje za następne zadanie. U dzieci, które w szkole osiągnęły sukces, wystąpiła przy planowaniu następnych prób tendencja do wytyczania sobie celów rozsądnych i realnych. Dzieci, które miały słabe wyniki, stawiały sobie zadania w sposób całkowicie przypadkowy. Niektóre były zbyt, ostrożne i w porównaniu z dotychczasowymi osiągnięciami zbyt misko oceniały swe możliwości, inne – przesadnie wysoko. Dzieci, którym się na ogół powodzi, wykazują tendencję do przypisywania sukcesów lub niepowodzeń własnym wysiłkom, podczas gdy dzieci, którym się zazwyczaj nie powodzi, skłonne są uważać, że powodzenia lub niepowodzenia zależą od czynników przypadkowych od szczęścia. Poziom aspiracji ucznia wiąże się częściowo z jego pojęciem swego ja i swego ideału – z obrazem, jaki ma o sobie, takim, jakim jest i jakim powinien być. W eksperymencie Sears dzieci, które miały dobre postępy w szkole, miały realne pojęcie o sobie, kiedy chodziło o naukę szkolną. [podobne: skoki rozwojowe w drugim roku życia, rehabilitacja prądy, endoproteza stawu biodrowego cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: endoproteza stawu biodrowego cennik rehabilitacja prądy skoki rozwojowe w drugim roku życia