. Próba klaczkowania Grosa

Wykonanie: Do 1 ml świeżej surowicy dodaje się kroplami płyn Hayema. Po każdej dodanej kropli należy płyn wstrząsać. Za dolną granicę kłaczkowania uznaje się moment, gdy powstaje wyraźne delikatne skłaczkowanie, które podnosi się z dołu ku górze i tworzy na powierzchni surowicy początkowo wąski, a przy dalszym dodawaniu płynu Hayema coraz szerszy pierścień białawy. Pierwsze 0,3 ml płynu Hayema dodaje się kroplami, następnie jeżeli kłaczkowania nie ma, dodaje się od razu 2-3 krople. Zwykle po osiągnięciu dolnej granicy kłaczkowania powstaje natychmiast przy wstrząsaniu lub po nieznacznym dodaniu płynu Hayema przejrzyste zmętnienie całej cieczy. Nieodwracalne kłaczkowanie osiąga się wtedy, gdy przy dalszym dodawaniu kroplami płynu Hayema cała ciecz staje się mętna Jak obłok. Wtedy po pewnym czasie powstaje obfity osad z przejrzystym płynem nad nim. Dolna granica kłaczkowania w warunkach prawidłowych około 2,5 ml, nieodwracalne kłaczkowanie około 2,9 ml. 4. Próba kłaczkowania kefalino-cholesterolowa Hamgera (1938) Próba kefalino-cholesterolowa polega na powstaniu kłaczkowa ma w mieszaninie zawiesiny kefalino-cholesterolowej z surowicą krwi osób z uszkodzeniem miąższu wątroby prawdopodobnie w związku ze zmianami jakościowymi globulin surowicy. Niezbędny odczynnik jest to roztwór zawierający 100 mg kefaliny mózgu owczego i 300 mg cholesterolu w 8 ml eteru. Odczynnik musi być przechowany w lodzie, a wszystkie naczynia szklane muszą być chemicznie czyste. Wykonanie: Do 35 ml świeżo przekroplonej wody, ogrzanej do 70° C, dodaje się powoli, mieszając jednocześnie, 1 ml odczynnika. Mieszaninę ogrzewa się powoli do zagotowania i gotuje się, aż objętość zostanie zredukowana do 30 ml. Po ochłodzeniu mieszaniny do ciepłoty pokojowej dodaje się do 1 ml tak sporządzonego ex tempore odczynnika 0,2 ml badanej świeżej surowicy i 4 mI fizjologicznego roztworu soli kuchennej, umieszcza się w probówce wirówkowej i starannie wiruje. Następnie probówkę zakorkówuje się watą i umieszcza w ciepłocie pokojowej w ciemności. Wynik odczytuje się po 24 godzinach. Niektórzy zresztą odczytują wynik po 48 godzinach. Dla kontroli próbę przerabia się z surowicą osoby zdrowej. [patrz też: próba tymolowa, hatex allegro, mega med bełchatów ]

Powiązane tematy z artykułem: hatex allegro mega med bełchatów próba tymolowa