PRÓBY CZYNNOSCIOWE WATROBY OPARTE NA BADANIU l PRZEMIANY AZOTOWEJ I BIALKOWEJ

PRÓBY CZYNNOŚCIOWE WĄTROBY OPARTE NA BADANIU l PRZEMIANY AZOTOWEJ I BIAŁKOWEJ Z licznych prób tego rodzaju jedne, np. oparte na zachowaniu się mocznika, nie uzyskały sobie w medycynie praktycznej prawa obywatelstwa, jako niepewne, inne, np. hiperaminociduria pokarmowa, próba FiIińskiego (zwiększenie ilości globulin w surowicy ponad 45 % ciał białkowych surowicy) ze względu na złożoną metodykę. W codziennej praktyce klinicznej nie znalazły zastosowania także nowoczesne dokładne metody oparte I na elektroforezie białek osocza oraz na badaniu za pomocą ultrawirówki, wymagają bowiem one złożonych i drogich przyrządów, a nadto dużej wprawy. W klinice najczęściej są w użyciu metody Weltmanna, Takata-Ary, Grosa, tymolowa, kadmowa, kefalino-cholesterolowa i protrombinowa. 1. Próba krzepnięcia Weltmanna Próba Weltmanna polega na tym, że samo gotowanie surowicy zdrowego człowieka w rozcieńczeniu 1 : 50 nie wywołuje jej krzepnięcia, natomiast zjawisko to w postaci kłaczkowania występuje w obecności chlorku wapnia w pewnych jego stężeniach. Odczynnik: 570 wodny roztwór krystalicznego chlorku wapnia, sporządzony przez rozpuszczenie 99,14 g tego związku (CaCl2 6 H20) w wodzie dwukrotnie przekroplonej. Po rozpuszczeniu roztwór uzupełnia się do jednego litra wodą dwukrotnie przekroploną. Roztwór przechowuje się w naczyńku szczelnie zamkniętym ze względu na duże właściwości higroskopowe chlorku wapnia. Wykonanie: Etap 1: Sporządza się ex tempore wodne roztwory chlorku wapnia o kolejnym stężeniu 0,05%; 0,045%; 0,0470 0,035%; 0,0370; 0,02570; 0,02%; 0,01570; 0,0170 i 0,005% przez przeniesienie do 10 miarowych kolbek, a 100 ml każda kolejno 1 ml, 0,9 ml, 0,8 ml, 0,7 ml, 0,6 ml, 0,5 ml, 0,4 ml, 0,3 ml, 0,2 ml i 0,1 ml 570 chlorku wapnia oraz dopełnienie do znaczka wodą dwukrotnie przekroploną. Etap 2: Do 5 ml każdego ze sporządzonych ex tempore roztworów chlorku wapnia wlewa się po 0,1 ml badanej surowicy i po zmieszaniu wstawia się na 15 minut wszystkie probówki do wrzącej łaźni wodnej po czym odczytuje się wynik. [patrz też: morfologia krwi cena, stopnie upośledzenia umysłowego tabela, świadome śnienie forum ]

Powiązane tematy z artykułem: morfologia krwi cena stopnie upośledzenia umysłowego tabela świadome śnienie forum