Sporzadzanie krzywej

Sporządzanie krzywej: 1) sporządza się 0,096 N roztwór chlorku baru przez rozpuszczenie 1,175 g BaC12 * 2H20 w wodzie przekroplonej i następnie dopełnie wodą przekroploną do 100 ml. 2) 3 ml 0,096 N roztworu chlorku baru wlewa się do kolbki miarowej a 100 ml i dopełnia przy temperaturze 100 C, do znaczka 0,2 N, kwasem siarkowym, tak iż powstaje zawiesina. 3) Do probówek spektrofotometru Colemana wlewa się kolejno 2,25 ml, 4,5 ml i 9 ml dobrze wymieszanej zawiesiny chlorku baru z kwasem siarkowym i dopełnia 0,2 N kwasem siarkowym do 10 ml. Powstałe zawiesiny dobrze wymieszane mają przepuszczalność odpowiadającą 5,10 i 20 jednostkom Maclagana. Przepuszczalności odczytuje się przy użyciu filtra o długości fali 650 milimikronów, nastawiając spektrofotometr na 1000/0 przepuszczalności i używając probówki wypełnionej wodą przekroploną. Krzywą wykreśla się na papierze semilogarytmicznym oznaczając na osi odciętych odsetek przepuszczalności, a na osi rzędnych jednostki Maclagana. Wynik u osób zdrowych równa się 0-4 jednostkom Maclagana. 6. Próba zmętnienia surowicy kadmowa Wunderlyego i Wuhrmanna (1945) Próba kadmowa polega na zmętnieniu surowicy po dodaniu do niej 0,4/0 roztworu siarczanu kadmu (CdS04 8H20). Wykonanie: Do 0,4 ml świeżo pobranej surowicy dodaje się 0,2 ml 0,40/0 wodnego roztworu siarczanu kadmu. Dodatni wynik objawia się zmętnieniem w ciągu 5 minut. U osób nie gorączkujących wyraźny dodatni wynik próby stwierdza się najczęściej w rozlanych chorobach miąższu wątroby, zwłaszcza w jej marskości, oraz w nerczycy, a także w 50010 przypadków przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych i marskości nerek. Próba kadmowa daje wyniki podobne do uzyskiwanych próbą Takata-Ary, jest jednak czulsza i prostsza. Jej wykonanie nie wymaga ani optycznych przyrządów ani gotowania. U osób zdrowych siarczan kadmu wywołuje także zmętnienie surowicy, lecz dopiero po dodaniu 0,3-0,4 ml 0,4010 jego roztworu. Dodatni wynik próby kadmowej wskazuje zawsze na stan chorobowy, natomiast ujemny nie wyłącza jeszcze istnienia choroby nawet ciężkiej i postępującej. [przypisy: stopnie upośledzenia umysłowego tabela, naklejki na paznokcie allegro, badania prenatalne za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: badania prenatalne za darmo naklejki na paznokcie allegro stopnie upośledzenia umysłowego tabela