Wyniki wykazaly, ze zwiekszeniu niepokoju towarzyszylo polepszenie sie wyników w rozwiazywaniu testu

Wyniki wykazały, że zwiększeniu niepokoju towarzyszyło polepszenie się wyników w rozwiązywaniu testu. Niepokój, który sprawia, że, uczniowie stają się bardziej recepcyjni przy uczeniu się, jest „niepokojem normalnym”, który pomaga, zachęca do nabycia umiejętności społecznych i łagodzi stosunki międzyludzkie. Dzieci, które nie przeżywają takiego niepokoju, nie dbają o prawa i uczucia innych, ignorują wszelkie dalsze konsekwencje swego zachowania się. Wykazują tendencję do interesowania się wyłącznie sobą, do szukania głównie natychmiastowego zadowolenia. „Chcą tego, czego chcą, kiedy tego chcą”. Jednakże dzieci, które wykazują egoistyczne i krótkowzroczne zachowanie się, niekoniecznie pozbawione są obaw. Bardziej niż prawdopodobne są one, ofiarami aż nazbyt silnych niepokojów – „niepokojów neurotycznych”. Dzieci cierpiące na nadmiar niepokoju mają trudności w nauce, w uczeniu się zadań ważnych lub koniecznych z punktu widzenia adek watnego zaspokajania podstawowych potrzeb i rozwoju emocjonalnej, społecznej i intelektualnej dojrzałości. [więcej w: endokrynolog Wrocław, dzieci z autyzmem terapia, kołnierze ortopedyczne ]

Oczywiscie

Oczywiście, przeżycie powodzenia jest nam potrzebne, żeby się podnieść na duchu, zachęcić nas i dać poczucie adekwatności, co jest istotne dla gotowości do uczenia się tak samo jak dla zdrowia psychicznego. Musimy pamiętać również, że „powodzenie” i „niepowodzenie” są słowami, które mają dla różnych osób różne znaczenie. Najłatwiejszą rzeczą dla nauczycieli jest wyznaczyć uczniom swoje własne wartościowanie powodzenia i niepowodzenia, zapominając, że punkt widzenia dzieci i dorosłych może być zupełnie różny. Pani Gulicksen, nauczycielka klasy piątej, może uważać, że uczniowi powodzi się, gdy zna dokładnie ortografię większości słów z listy wyrazów przeznaczonych na dany tydzień. Niepowodzenie zaś – według niej – może oznaczać umiejętność poprawnego pisania tylko jednej czwartej lub mniej tych, wyrazów. Tim Haslett jest tak zdolny, że mógłby nauczyć się wszystkich słów, lecz sądzi, że pani Gulicksen „zawzięła si na niego” i dlatego on stanowczo odmawia zrobienia czegokolwiek, co mogłoby ją zadowolić. Nie dla wszystkich dzieci powodzenie w nauce ma to samo znaczenie „Powodzeniem” dla Tima jest zatem doprowadzenie panny Gulicksen do poczucia frustracji i dlatego uparcie odmawia uczynić cokolwiek: żeby ją zadowolić. Cindy Lawson, z tej samej klasy, uważa za powodzenie tylko fakt zdobywania bardzo dobrych stopni. Każdy gorszy stopień jest „niepowodzeniem”. Dora Clausen pracuje, ale opanowuje poprawnie zaledwie jedną czwartą słów. Biorąc pod uwagę jej poprzednie postępy w szkole i wyniki uzyskane przez nią w testach inteligencji, można sądzić, że to jest wszystko, czego można od Dary oczekiwać. [podobne: rehabilitacja niemowląt, ortopeda warszawa, endokrynolog Wrocław ]