Wyniki wykazaly, ze zwiekszeniu niepokoju towarzyszylo polepszenie sie wyników w rozwiazywaniu testu

Wyniki wykazały, że zwiększeniu niepokoju towarzyszyło polepszenie się wyników w rozwiązywaniu testu. Niepokój, który sprawia, że, uczniowie stają się bardziej recepcyjni przy uczeniu się, jest „niepokojem normalnym”, który pomaga, zachęca do nabycia umiejętności społecznych i łagodzi stosunki międzyludzkie. Dzieci, które nie przeżywają takiego niepokoju, nie dbają o prawa i uczucia innych, ignorują wszelkie dalsze konsekwencje swego zachowania się. Wykazują tendencję do interesowania się wyłącznie sobą, do szukania głównie natychmiastowego zadowolenia. „Chcą tego, czego chcą, kiedy tego chcą”. Jednakże dzieci, które wykazują egoistyczne i krótkowzroczne zachowanie się, niekoniecznie pozbawione są obaw. Bardziej niż prawdopodobne są one, ofiarami aż nazbyt silnych niepokojów – „niepokojów neurotycznych”. Dzieci cierpiące na nadmiar niepokoju mają trudności w nauce, w uczeniu się zadań ważnych lub koniecznych z punktu widzenia adek watnego zaspokajania podstawowych potrzeb i rozwoju emocjonalnej, społecznej i intelektualnej dojrzałości. [więcej w: endokrynolog Wrocław, dzieci z autyzmem terapia, kołnierze ortopedyczne ]

Nie bylo wielkiej róznicy pomiedzy ich pojeciem o sobie, a ich idealem

Nie było wielkiej różnicy pomiędzy ich pojęciem o sobie, a ich ideałem. Inaczej jednak było z uczniami, którzy mieli słabe postępy. Niektórzy z nich byli tak bardzo przyzwyczajeni do niepowodzeń, że nawet odrzucali myśl, by mogli w dalszym ciągu utrzymać się na poziomie, który już osiągnęli. Inni wytworzyli sobie osobisty ideał, który był „zupełnie nierealny. Może sięganie wzrokiem zbyt daleko było sposobem upewnienia się, że w dalszym ciągu nie będzie się im powodziło. POWODZENIE i NIEPOWODZENIE JAKO POMOC W UCZENIU SIĘ Z powyższych badań poziomu aspiracji łatwo wysnuć wniosek, że szkoła powinna zapewnić dzieciom możliwość osiągnięcia powodzenia. Chociaż konkluzja ta wydaje się być przekonywająca, powinna być stosowana ostrożnie. Nie znaczy ona, na przykład, że przeżyciom dzieci powinien towarzyszyć nieprzerwany łańcuch powodzeń, ani też, że przeżycie niepowodzenia jest dla dzieci złe. Prawdopodobnie przeżycie niepowod zenia jest nam potrzebne w celu znalezienia sposobu, jak należy się przystosować, aby osiągnąć powodzenie. W najlepszej sytuacji uczenia się nie uważa się niepowodzenia za wstyd czy hańbę. Niepowodzenie uważane jest za rzecz normalną w procesie uczenia się. Jeżeli postępujemy w taki sposób, żeby dziecko czuło się z powodu niepowodzenia winne lub niespokojne, trudno mu będzie nauczyć się czegoś z tego przeżycia, będzie, bowiem bardziej interesowało się, jak uniknąć niepokoju niż analizą przyczyny swego błędu. [więcej w: stabilizator stawu skokowego, kołnierze ortopedyczne, fizjoterapeuta ]