Oczywiscie

Oczywiście, przeżycie powodzenia jest nam potrzebne, żeby się podnieść na duchu, zachęcić nas i dać poczucie adekwatności, co jest istotne dla gotowości do uczenia się tak samo jak dla zdrowia psychicznego. Musimy pamiętać również, że „powodzenie” i „niepowodzenie” są słowami, które mają dla różnych osób różne znaczenie. Najłatwiejszą rzeczą dla nauczycieli jest wyznaczyć uczniom swoje własne wartościowanie powodzenia i niepowodzenia, zapominając, że punkt widzenia dzieci i dorosłych może być zupełnie różny. Pani Gulicksen, nauczycielka klasy piątej, może uważać, że uczniowi powodzi się, gdy zna dokładnie ortografię większości słów z listy wyrazów przeznaczonych na dany tydzień. Niepowodzenie zaś – według niej – może oznaczać umiejętność poprawnego pisania tylko jednej czwartej lub mniej tych, wyrazów. Tim Haslett jest tak zdolny, że mógłby nauczyć się wszystkich słów, lecz sądzi, że pani Gulicksen „zawzięła si na niego” i dlatego on stanowczo odmawia zrobienia czegokolwiek, co mogłoby ją zadowolić. Nie dla wszystkich dzieci powodzenie w nauce ma to samo znaczenie „Powodzeniem” dla Tima jest zatem doprowadzenie panny Gulicksen do poczucia frustracji i dlatego uparcie odmawia uczynić cokolwiek: żeby ją zadowolić. Cindy Lawson, z tej samej klasy, uważa za powodzenie tylko fakt zdobywania bardzo dobrych stopni. Każdy gorszy stopień jest „niepowodzeniem”. Dora Clausen pracuje, ale opanowuje poprawnie zaledwie jedną czwartą słów. Biorąc pod uwagę jej poprzednie postępy w szkole i wyniki uzyskane przez nią w testach inteligencji, można sądzić, że to jest wszystko, czego można od Dary oczekiwać. [podobne: rehabilitacja niemowląt, ortopeda warszawa, endokrynolog Wrocław ]

POZIOM ASPIRACJI

POZIOM ASPIRACJI. Na jednej z poprzednich stronic wspomnieliśmy o znaczeniu postaw w związku z gotowością do uczenia się. Niektóre z ważniejszych postaw ześrodkowują się dookoła oczekiwanego powodzenia lub niepowodzenia w podejmowanej nauce. Na ogół uczniowie, którzy przeżyli dość dużą ilość powodzeń – to znaczy, którzy uważają siebie za takich, którym się nieźle powodzi – będą podchodzili do nowych zadań z zaufaniem, podczas gdy ci, którzy mieli częste lub stałe niepowodzenia, będą reagowali na nowe zadania w sposób różnorodny, Paulirie S. Sears badała dzieci w klasach od czwartej do szóstej porównując aspiracje dzieci, które miały dobre postępy, z tymi, które miały słabe. Dała im serię łatwych zadań związanych z pracą w szkole. Po każdej serii zadań mówiła każdemu dziecku, jaki osiągnęło wynik, po czym pytała, jakiego wyniku oczekuje za następne zadanie. U dzieci, które w szkole osiągnęły „sukces, wystąpiła przy planowaniu następnych prób tendencja do wytyczania sobie celów rozsądnych i realnych. Dzieci, które miały słabe wyniki, stawiały sobie zadania w sposób całkowicie przypadkowy. Niektóre były zbyt, ostrożne i w porównaniu z dotychczasowymi osiągnięciami zbyt misko oceniały swe możliwości, inne – przesadnie wysoko. Dzieci, którym się na ogół powodzi, wykazują tendencję do przypisywania sukcesów lub niepowodzeń własnym wysiłkom, podczas gdy dzieci, którym się zazwyczaj nie powodzi, skłonne są uważać, że powodzenia lub niepowodzenia zależą od czynników przypadkowych od szczęścia. Poziom aspiracji ucznia wiąże się częściowo z jego pojęciem „swego ja” i swego ideału – z obrazem, jaki ma o sobie, takim, jakim jest i jakim powinien być. W eksperymencie Sears dzieci, które miały dobre postępy w szkole, miały realne pojęcie o sobie, kiedy chodziło o naukę szkolną. [podobne: dzieci z autyzmem terapia, endokrynolog Wrocław, ortopeda warszawa ]