Nie bylo wielkiej róznicy pomiedzy ich pojeciem o sobie, a ich idealem

Nie było wielkiej różnicy pomiędzy ich pojęciem o sobie, a ich ideałem. Inaczej jednak było z uczniami, którzy mieli słabe postępy. Niektórzy z nich byli tak bardzo przyzwyczajeni do niepowodzeń, że nawet odrzucali myśl, by mogli w dalszym ciągu utrzymać się na poziomie, który już osiągnęli. Inni wytworzyli sobie osobisty ideał, który był „zupełnie nierealny. Może sięganie wzrokiem zbyt daleko było sposobem upewnienia się, że w dalszym ciągu nie będzie się im powodziło. POWODZENIE i NIEPOWODZENIE JAKO POMOC W UCZENIU SIĘ Z powyższych badań poziomu aspiracji łatwo wysnuć wniosek, że szkoła powinna zapewnić dzieciom możliwość osiągnięcia powodzenia. Chociaż konkluzja ta wydaje się być przekonywająca, powinna być stosowana ostrożnie. Nie znaczy ona, na przykład, że przeżyciom dzieci powinien towarzyszyć nieprzerwany łańcuch powodzeń, ani też, że przeżycie niepowodzenia jest dla dzieci złe. Prawdopodobnie przeżycie niepowod zenia jest nam potrzebne w celu znalezienia sposobu, jak należy się przystosować, aby osiągnąć powodzenie. W najlepszej sytuacji uczenia się nie uważa się niepowodzenia za wstyd czy hańbę. Niepowodzenie uważane jest za rzecz normalną w procesie uczenia się. Jeżeli postępujemy w taki sposób, żeby dziecko czuło się z powodu niepowodzenia winne lub niespokojne, trudno mu będzie nauczyć się czegoś z tego przeżycia, będzie, bowiem bardziej interesowało się, jak uniknąć niepokoju niż analizą przyczyny swego błędu. [więcej w: stabilizator stawu skokowego, kołnierze ortopedyczne, fizjoterapeuta ]

Nie widzi równiez w bieglosci tego rodzaju czegos, co mogloby ja interesowac

Nie widzi również w biegłości tego rodzaju czegoś, co mogłoby ją interesować. Krótko mówiąc, sprawność ta ma dla niej małe znaczenie. Nie jest częścią całości. Inną sprawą jest poziom intelektualnych uzdolnień ucznia. Uczniowie, którzy lepiej opanowali technikę czytania, umieją zastosować metodę „całości” z większym pożytkiem niż ci, którzy czytają wolno. Widocznie możność czytania szybkiego i ze zrozumieniem pomaga w ujmowaniu szerszych pojęć lub całości. Z drugiej strony ten, kto czyta wolno, nie może skoncentrować się na bardzo wielu szczegółach równocześnie. Możliwe, że dla osób czytających wolno powinny być „całości” mniejsze niż dla tych, którzy czytają szybko. Dotyczy to uczenia się materiału posiadającego znaczenie i materiału bezsensownego, o czym mówiliśmy w poprzednim rozdziale. Jeżeli „całość” przedstawiona uczniowi jest zbyt duża, by mógł zrozumieć jej sens, nauczy się tego materiału niewiele lub n ic, ponieważ, z jego punktu widzenia, polecono mu nauczyć się nonsensu. Jeśli zaś przedstawiamy uczniowi serię części, których nie potrafi powiązać z czymś w swoimi doświadczeniu, to znaczy takich, które dlań nie mają sensu wtedy nakłaniamy go, aby uczył się nonsensu. Fakt, że materiał, którego się uczymy, musi mieć sens, służy dla podkreślenia, że: po pierwsze, powinien być tak dalece przybliżony, jak to możliwe, w kontekście lub układzie, do tego, do czego ma być zastosowany, a po drugie musi być powiązany jak tylko to jest możliwe z uprzednimi doświadczeniami ucznia. Stąd, jeżeli uczymy ucznia gry w tenisa stołowego, będziemy go uczyli uderzeń i zasad w powiązaniu z rzeczywistą grą i będziemy próbowali wiązać pewne cechy nowej gry z wcześniejszym doświadczeniem ucznia wyniesionym z gry w tenisa (zakładając, że ma doświadczenie w tej grze). [patrz też: diagnoza autyzmu, kołnierze ortopedyczne, stabilizator stawu skokowego ]