TRUDNOSCI W STOSOWANIU METODY „CALOSCIOWEJ”

TRUDNOSCI W STOSOWANIU METODY CAŁOŚCIOWEJ. Wyłączne stosowanie metody całościowej nastręcza jednak również trudności. Jednym z problemów jest: jak wielka powinna być ta całość? Inny problem dotyczy interpretacji, co to właściwie jest całość? Co czyni całość całością a część – częścią? Podstawowym czynnikiem w tych problemach jest percepcja. Innymi słowy, czy uczeń jest zdolny zobaczyć lub pojąć stosunki zachodzące pomiędzy częściami tego, co mamy mu przedstawić? Jeżeli nie i jeżeli materiał nauczania wydaje się dla niego zbyt skomplikowany lub zbyt wieloznaczny, trzeba go rozbić na mniejsze części. Jeżeli natomiast materiał wydaje się mieć znaczenie dla uczula i jeżeli uczeń jest w stanie dostrzec jego znaczenie i powiązanie ze swoimi doświadczeniami i z pojęciem swego ja, i jeżeli percypuje ten materiał, jako coś, czego może i powinien się nauczyć, materiał ten będzie prawdopodobnie miał dla niego całościow jakość (tzn. będzie go uważał za całość). Całościowe uczenie się jest na ogół lepsze niż częściowe; ponieważ materiał, którego należy się nauczyć, ma sens i jego różne części mogą być widziane przez ucznia, jako powiązane ze sobą oraz ponieważ widzi powiązanie pomiędzy główną ideą materiału, którego ma się nauczyć, a sobą samym. Osoba, która próbowała grać w tenisa chociażby źle i po amatorsku, rozumie znaczenie dobrego opanowania uderzenia z backhandu. Osoba, która nie ma takiego doświadczenia, nie widzi powiązania pomiędzy uderzeniem z backhandu a dobrą grą w tenisa. [podobne: próba tymolowa, przychodnia na batorego, rehabilitacja prądy ]

Powiązane tematy z artykułem: próba tymolowa przychodnia na batorego rehabilitacja prądy