Ubezpieczenie pokrycia kosztów opieki w nagłych wypadkach dla młodych osób dorosłych w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej ad

Skupiliśmy się na odsetku odwiedzin objętych ubezpieczeniem prywatnym, które zostały zarejestrowane po rozszerzeniu zależnych zakresów, ponieważ na takie podejście mniejszy wpływ miałyby zagregowane tendencje w wykorzystaniu działu nagłych wypadków16 niż bezwzględna liczba wizyt. Metody
Źródło danych
Dane do tego badania uzyskaliśmy z bazy danych IMS Health Charge Data Master (CDM). CDM zawiera niesprawdzone roszczenia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dokumentujące opiekę świadczoną w dużej, zróżnicowanej geograficznie amerykańskiej próbie wygody 392 niefederalnych szpitali ogólnych zapewniających opiekę krótkoterminową. W porównaniu z danymi krajowymi 17 CDM nadreprezentuje szpitale posiadające ponad 100 łóżek, szpitale we wschodnich stanach oraz szpitale dydaktyczne. Odwrotnie, to niedostatecznie reprezentuje szpitale w środkowo-zachodnich i zachodnich stanach. Nasz wyciąg danych obejmował wszystkie wizyty w oddziałach ratunkowych przeprowadzone przez osoby dorosłe w wieku od 19 do 31 lat od stycznia 2009 r. Do grudnia 2011 r. Obejmowały one informacje na temat pierwotnej diagnozy, płatnika, tego, czy wizyta doprowadziła do hospitalizacji, oraz cechy szpitalne (np. , rozmiar łóżka, położenie miejskie lub wiejskie, stan dydaktyczny i region Spisu Powszechnego). Aby uzyskać reprezentatywne dane szacunkowe dla kraju, dokonaliśmy ważenia naszych danych zgodnie z krajowymi danymi na temat niedyskrecjonalnych wizyt w oddziałach ratunkowych, stosując podejście opisane poniżej.
Próbka do badań
Tabela 1. Tabela 1. Niedyskrecjonalne wizyty w Departamencie ds. Nadzwyczajnych w związku z przyczyną odwiedzin w latach 2009-2011. Aby sformalizować naszą koncepcję niedyskrecjonalnych wizyt kryzysowych, współpracowaliśmy z dwoma zewnętrznymi analitykami z Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. W związku z tym w skład panelu ekspertów ad hoc wchodził jeden lekarz medycyny ratunkowej, dwa lekarze pierwszego kontaktu, czterej socjologowie i ekspert ds. Informatyki medycznej. Korzystając z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, IX Przegląd (ICD-9), zidentyfikowaliśmy kandydackie diagnozy, które są związane z poważnymi lub bolesnymi chorobami i urazami i które bardzo często zachęcają pacjentów do szukania opieki w oddziale ratunkowym, bez względu na ich status ubezpieczeniowy (Tabela 1). Usunęliśmy rozpoznania, które były bardzo rzadkie w tej grupie wiekowej, takie jak zawał mięśnia sercowego, a także usunięto kody ICD-9, które mogą być przedmiotem znacznej niejednoznaczności w kodowaniu przez lekarzy, co może wprowadzić błąd związany ze stanem ubezpieczenia.
Na podstawie tej rygorystycznej definicji tylko 6% wizyt w oddziałach ratunkowych osób w wieku od 19 do 31 lat spełniło nasze kryteria włączenia. Po wykluczeniu wizyt powtórzeń i tych, w których brakowało danych dotyczących cech szpitalnych, nasza ostateczna próba badawcza zawierała zapisy 483,562 niedyskrecjonalnych wizyt w oddziałach ratunkowych od pacjentów w tym przedziale wiekowym od stycznia 2009 r. Do 31 grudnia 2011 r.
Tabela 2. Tabela 2. Niedyskrecjonalne wizytacje Departamentu ds. Nagłych w zależności od płci, płatnika podstawowego i kolejnych hospitalizacji, 2009-2011. Zastosowaliśmy wagi postratyfikacyjne zbudowane z publicznie dostępnych danych17, 18 w celu przybliżenia reprezentatywnej dla kraju próbki wizyt w oddziałach ratunkowych, zgodnie z opisem w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem
[przypisy: hatex allegro, mega med bełchatów, rekomendacje ptg ]

Powiązane tematy z artykułem: hatex allegro mega med bełchatów rekomendacje ptg