Wyniki wykazaly, ze zwiekszeniu niepokoju towarzyszylo polepszenie sie wyników w rozwiazywaniu testu

Wyniki wykazały, że zwiększeniu niepokoju towarzyszyło polepszenie się wyników w rozwiązywaniu testu. Niepokój, który sprawia, że, uczniowie stają się bardziej recepcyjni przy uczeniu się, jest niepokojem normalnym, który pomaga, zachęca do nabycia umiejętności społecznych i łagodzi stosunki międzyludzkie. Dzieci, które nie przeżywają takiego niepokoju, nie dbają o prawa i uczucia innych, ignorują wszelkie dalsze konsekwencje swego zachowania się. Wykazują tendencję do interesowania się wyłącznie sobą, do szukania głównie natychmiastowego zadowolenia. Chcą tego, czego chcą, kiedy tego chcą. Jednakże dzieci, które wykazują egoistyczne i krótkowzroczne zachowanie się, niekoniecznie pozbawione są obaw. Bardziej niż prawdopodobne są one, ofiarami aż nazbyt silnych niepokojów – niepokojów neurotycznych. Dzieci cierpiące na nadmiar niepokoju mają trudności w nauce, w uczeniu się zadań ważnych lub koniecznych z punktu widzenia adek watnego zaspokajania podstawowych potrzeb i rozwoju emocjonalnej, społecznej i intelektualnej dojrzałości. [więcej w: rehabilitacja prądy, skoki rozwojowe w drugim roku życia, rekomendacje ptg ]

Powiązane tematy z artykułem: rehabilitacja prądy rekomendacje ptg skoki rozwojowe w drugim roku życia